Rozliczanie szkód w tym motoryzacyjnych

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. By je minimalizować, przedsiębiorcy korzystają z różnego rodzaju ubezpieczeń, w tym od odpowiedzialności cywilnej, majątkowych i komunikacyjnych. W teorii to powinno wystarczyć, ale w praktyce proces rozliczenia i likwidacji szkody może być bardzo żmudny i stresujący. Dlatego Soluma LEX uruchomiła nową usługę, w ramach której udzielamy naszym Klientom profesjonalnego wsparcia prawnego w tym zakresie.

Dochodzenie odszkodowań na rzecz przedsiębiorców

Jeśli to Państwa firma została poszkodowana i chce uruchomić procedurę likwidacyjną, poprowadzimy cały proces z gwarancją uzyskania najwyższego możliwego odszkodowania. Mamy bardzo duże doświadczenie w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi. Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu polis OC oraz komunikacyjnych.

Nasze usługi szczególnie polecamy przewoźnikom i spedytorom – w przypadku tych przedsiębiorców straty spowodowane np. uszkodzeniem ładunku mogą być liczone w setkach tysięcy złotych i doprowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa.

Jeszcze większym problemem są zmowy cenowe producentów. Jako przykład podamy sytuację sprzed kilku lat, kiedy to śledztwo Komisji Europejskiej wykazało zawiązanie niedozwolonego kartelu przez producentów ciężarówek. Firmy te wspólnie ustaliły ceny swoich pojazdów, co zabiło konkurencję i zmusiło nabywców do ponoszenia bardzo wysokich kosztów zakupu ciężarówek.

Spotkaliśmy się z przypadkami, gdy proponowana kwota odszkodowania za zniszczony pojazd nie pozwoliłaby przedsiębiorcy na zakup nawet znacznie gorzej wyposażonego ciągnika siodłowego. Soluma LEX zapewni Państwu ochronę przed takimi sytuacjami.

Oferujemy również profesjonalną pomoc w dochodzeniu odszkodowań od innych firm, których działania spowodowały wystąpienie szkody w Państwa mieniu. Klasycznym przykładem będzie tutaj chociażby uszkodzenie wynajętej maszyny.

Rozliczanie szkód wyrządzonych przez Klienta

W przypadku, gdy to Państwa firma odpowiada za szkodę np. kontrahenta, niezbędne będzie skorzystanie z pomocy prawnej. Nasza kancelaria oferuje kompleksowe pilotowanie procesu rozliczania szkody w ramach ubezpieczenia (OC, komunikacyjnego etc.). Nasze działania są ukierunkowane na to, aby:

  • Szkoda została rozliczona w jak najkrótszym terminie i na korzystnych warunkach.
  • Likwidacja szkody nie wpłynęła zbyt mocno na sytuację finansową przedsiębiorstwa, chociażby poprzez drastyczne podniesienie składki ubezpieczeniowej.

Obsługujemy także Klientów, którzy w momencie powstania szkody nie byli ubezpieczeni. W Państwa imieniu przeprowadzimy negocjacje z poszkodowaną stroną, dzięki czemu zminimalizujemy Państwa straty finansowe i wizerunkowe.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią. Soluma LEX zapozna się z Państwa sprawą i zaproponuje najkorzystniejszy model współpracy.

Obsługa prawna firm