Prawo upadłościowe

Przedsiębiorcy niejednokrotnie funkcjonują w warunkach niestabilnej sytuacji gospodarczej. Jeśli Państwa biznes znalazł się na skraju niewypłacalności, należy podjąć zdecydowane kroki mające na celu ochronę interesu Państwa firmy. Temu właśnie służy postępowanie upadłościowe. Wbrew powszechnej opinii, ogłoszenie upadłości nie musi być równoznaczne ze zniknięciem podmiotu gospodarczego z rynku. Soluma LEX oferuje Państwu specjalistyczną pomoc w przejściu tego trudnego procesu na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Upadłość przedsiębiorstwa sposobem na wyjście z beznadziejnej sytuacji

Nasza kancelaria obsługiwała wiele procesów upadłościowych. Za każdym razem były one znakomitą okazją do tego, by przeprowadzić daleko idącą restrukturyzację przedsiębiorstwa i dać mu kolejną szansę na osiągnięcie sukcesu biznesowego. Upadłość przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ma na celu ochronę interesu zarówno wierzycieli, jak i upadającego podmiotu. W Soluma LEX zawsze kierujemy się zasadą win-win, czyli dążymy do jak najkorzystniejszego rozwiązania dla wszystkich stron tego procesu.

Proponujemy Państwu prowadzenie postępowania upadłościowego:

  • Z likwidacją majątku dłużnika,
  • Z możliwością zawarcia układu,
  • Wszczętego po śmierci dłużnika,
  • Wobec banków, emitentów obligacji oraz zakładów ubezpieczeń.

Oferujemy także obsługę upadłości w standardzie międzynarodowego postępowania upadłościowego.

Działania naprawcze

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jest tylko jednym z rozwiązań. Zespół Soluma LEX zawsze w pierwszej kolejności przeprowadza dokładną analizę sytuacji biznesu. Może się okazać, że w Państwa przypadku korzystniej będzie sięgnąć po inne narzędzia, jak chociażby:

  • Likwidacja spółki bez ogłoszenia upadłości,
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
  • Przekształcenie, podział lub łączenie spółek.

Cel jest zawsze taki sam: wyjście z trudnej, często wręcz beznadziejnej sytuacji, zaspokojenie roszczeń wierzycieli i stworzenie warunków do dalszego prowadzenia dochodowej działalności.

W zakresie kompetencji Soluma LEX znajduje się także obsługa prawna podmiotów gospodarczych zakładanych przez byłych dłużników, jak i przedsiębiorców, którzy w przeszłości przeszli proces upadłościowy.

Zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa, zarówno doraźnego, jak i kompleksowego. Wspólnie znajdziemy takie rozwiązanie, które pozwoli Państwu pokonać wszelkie trudności ekonomiczne i biznesowe, z jak najmniejszymi stratami dla wizerunku marki.

Obsługa prawna firm