Prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest jednym z najlepszych sposobów na zoptymalizowanie kosztów prowadzenia biznesu i jego ochronę przed upadłością. Gdy firma zaczyna przynosić straty lub jej zyski drastycznie spadają, samo cięcie wydatków nie wystarczy. Potrzebna jest znacznie bardziej zaawansowana strategia zmiany modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa w granicach obowiązującego prawa restrukturyzacyjnego. Soluma LEX służy Państwu profesjonalną pomocą w tym zakresie.

Restrukturyzacja, ale tylko na Państwa warunkach

Przedsiębiorca będący w skrajnie trudnej sytuacji finansowej może łatwo popełnić podstawowy błąd, jakim jest zgodzenie się na niekorzystne warunki restrukturyzacji firmy. To będzie mieć poważne konsekwencje, włącznie z uniemożliwieniem dalszego prowadzenia działalności. Dlatego w tym procesie zawsze warto wspierać się wiedzą i doświadczeniem specjalistów.

Soluma LEX to kancelaria specjalizująca się w obsłudze firm wymagających restrukturyzacji z powodu np. wysokiego zadłużenia. W zakresie naszych usług znajduje się m.in.:

  • Bieżące doradztwo na rzecz zadłużonych firm, które chcą się poddać restrukturyzacji lub ogłosić upadłość,
  • Pomoc prawna przy zawieraniu układów, w tym opracowywanie propozycji układowych adekwatnych do możliwości finansowych przedsiębiorstwa,
  • Reprezentowanie firmy przed sądem upadłościowym oraz Zgromadzeniem Wierzycieli,
  • Obsługa wierzytelności.

Naszym celem zawsze jest takie poprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego, aby nasz Klient poniósł jak najniższe koszty finansowe i wizerunkowe, a jednocześnie uwolnił się od zadłużenia. Odpowiedzialnie łączymy interesy przedsiębiorstwa i jego wierzycieli, również na drodze mediacji.

Restrukturyzacja zadłużenia

Długi należy spłacać, ale można to zrobić w taki sposób, aby zachować możliwość dalszego prowadzenia biznesu. Temu służy postępowanie upadłościowe. W ramach restrukturyzacji zadłużenia oferujemy m.in. negocjacje układowe z wierzycielami, w tym ZUS, US oraz innymi instytucjami. Zawsze w pierwszej kolejności dążymy do zawarcia układu pozasądowego, co jest zdecydowanie najkorzystniejsze dla wszystkich stron.

W zakresie naszych kompetencji znajduje się także obsługa prawna procesu zakładania, likwidacji czy podziału spółek, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, jak również optymalizacja kosztów prowadzenia działalności. Dzięki wsparciu doradców z Soluma LEX zyskają Państwo możliwość wyprowadzenia Państwa biznesu na prostą i poradzenia sobie z nawet krytyczną sytuacją ekonomiczną.

Obsługa prawna firm