Prawo przesyłowe

Wielu właścicieli nieruchomości, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, nie ma świadomości, że w polskim prawie cywilnym funkcjonuje pojęcie „służebności przesyłu”. Daje ono ograniczone prawo rzeczowe do korzystania ze wszystkich urządzeń, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, jak również prądu elektrycznego. Wiążą się z tym konkretne korzyści dla właściciela nieruchomości. Soluma LEX oferuje Państwu profesjonalną i skuteczną pomoc w zakresie dochodzenia swoich praw z tytułu służebności przesyłu.

Prawo przesyłowe

Negocjacje zakończone korzystnym rozwiązaniem dla obu stron

Omawiana materia jest dość skomplikowana, dlatego bez pomocy prawnej trudno jest ustanowić służebność przesyłu na danej nieruchomości. Bardzo często wymaga to żmudnych negocjacji między stronami, czyli właścicielem a zakładem, do którego należą urządzenia przesyłowe. Taką służebność ustanawia się na drodze aktu notarialnego lub decyzji sądu. W obu sytuacjach Soluma LEX oferuje Państwu kompleksową pomoc i obsługę prawną.

Po ustanowieniu służebności właścicielowi nieruchomości przysługuje wynagrodzenie. Z reguły jest ono wypłacane jednorazowo, rzadziej okresowo. Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników i jest przedmiotem negocjacji, w których może pośredniczyć nasza kancelaria. Gwarantujemy wywalczenie najkorzystniejszych warunków, zadowalających obie strony postępowania.

Ponadto oferujemy pomoc prawną w innych, znacznie bardziej skomplikowanych sprawach związanych z szeroko pojętą eksploatacją urządzeń przesyłowych, m.in.:

  • O wykup nieruchomości, która została zajęta przez urządzenie/urządzenia przesyłowe,
  • O usunięcie urządzenia/urządzeń przesyłowych z terenu nieruchomości,
  • O uzyskanie pozwolenia na budowę urządzeń przesyłowych na terenie nieruchomości w trybie administracyjnym,
  • O otrzymanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na potrzeby przesyłowe w poprzednich latach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej. Kancelaria Soluma LEX obsługuje zarówno właścicieli nieruchomości, jak przedsiębiorstwa przesyłowe.

Obsługa prawna firm