Prawo podatkowe

Polskie prawo podatkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie i uchodzi za najmniej przyjazne przedsiębiorcom w całej Unii Europejskiej. Główny problem polega na piętrzeniu przepisów i ich dość swobodnej interpretacji, zwykle na niekorzyść podatnika. Prowadzenie działalności gospodarczej w takich warunkach można uznać za szczyt odwagi. Nic dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z doradztwa prawnego, które chroni je przed konsekwencjami nieświadomego złamania prawa podatkowego. Soluma LEX oferuje Państwu profesjonalne wsparcie w tym zakresie.

Prawo podatkowe

Rozumiemy prawo podatkowe i rozumiemy biznes

I to stanowi największy atut. W zespole Soluma LEX pracują nie tylko doskonale wykształceni prawnicy, ale także osoby mające doświadczenie biznesowe i specjalizujące się w prawie podatkowym i procedurach księgowych. Dzięki temu potrafimy znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia interesu przedsiębiorcy, nie ryzykując przy tym złamania przepisów skarbowych.

Decydując się na nasze doradztwo podatkowe zyskują Państwo gwarancję, że żadne Państwa działania nie zostaną podważone przez organ kontrolny, co mogłoby skutkować nałożeniem dotkliwej kary finansowej lub jeszcze poważniejszymi konsekwencjami.

Stałe doradztwo lub pomoc doraźna

Mogą Państwo skorzystać z bardzo szerokiego wachlarza usług prawno-podatkowych. Nie ma tutaj znaczenia forma prowadzenia działalności. Obsługujemy zarówno firmy jednoosobowe, jak i spółki prawa handlowego, holdingi, spółki zagraniczne i inne modele biznesowe.

W zakresie naszych kompetencji znajdują się m.in.:

  • Indywidualne interpretacje podatkowe,
  • Reprezentowanie Klienta przed organem skarbowym, szczególnie w trakcie kontroli lub postępowania sądowego,
  • Audyty podatkowe,
  • Konsultacje w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania,
  • Pomoc przy rozliczaniu „kłopotliwych” kosztów,
  • Doradztwo na etapie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych,
  • Opiniowanie poprawności rozliczeń z tytułu należności publicznoprawnych,
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych i wszelkiego rodzaju ewidencji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w dowolnym odpowiadającym Państwu zakresie. Ofertę Soluma LEX w szczególności polecamy rozwijającym się przedsiębiorstwom, jak również firmom planującym ekspansję na zagraniczne rynki.

Obsługa prawna firm