Prawo ochrony środowiska

Kancelaria Soluma LEX oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw, które w swojej działalności muszą się kierować prawem ochrony środowiska. Jest to często bagatelizowana materia, co bywa przyczyną nakładania bardzo wysokich kar finansowych i blokowania realizacji inwestycji. Zapewnimy Państwu profesjonalne doradztwo, jak również pomoc w spełnieniu obowiązujących przepisów.

Prawo ochrony środowiska może mieć decydujący wpływ na przyszłość firmy

Ochrona środowiska to obecnie jedno z najważniejszych zagadnień i to nie tylko w kontekście przyszłości naszej planety. Polskie przepisy musiały zostać dostosowane do tych unijnych, a te z kolei są bardzo restrykcyjne i w dodatku zawiłe. Jeśli planują Państwo np. rozbudowę zakładu lub realizację jakiejś inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą mieć Państwo do czynienia z prawem ochrony środowiska.

Kancelaria Soluma LEX świadczy wszelkie usługi doradcze związane z rzeczonymi przepisami. Specjalizujemy się w:

  • Opiniowaniu inwestycji pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne,
  • Reprezentowaniu przedsiębiorstw przed instytucjami powołanymi do pilnowania przestrzegania prawa ochrony środowiska,
  • Analizowaniu, czy dana inwestycja spełnia wymogi polskiego i unijnego prawa, m.in. w zakresie emisji pyłów, gazów, gospodarki wodnej czy wycinki lasów,
  • Pomocy w uzyskaniu pozwoleń lub koncesji na realizację inwestycji, która może oddziaływać na środowisko naturalne,
  • Doradztwie prawnym dla firm, które zajmują się produkcją, obrotem i stosowaniem substancji niebezpiecznych,
  • Reprezentowaniem firm w sprawach o wykroczenia i postępowaniach karnych wytoczonych w związku ze złamaniem prawa ochrony środowiska.

Z doświadczenia wiemy, że wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, iż ich plany inwestycyjne mogą podlegać przepisom środowiskowym. Ich realizacja bez uzgodnień i szczegółowych analiz jest prostą drogą do wstrzymania projektu i otrzymania gigantycznej kary finansowej.

Kancelaria Soluma LEX uchroni Państwa firmę przed takimi problemami. Zapraszamy do kontaktu – nasi specjaliści dokładnie przyjrzą się Państwa sprawie i zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie, w 100% zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Obsługa prawna firm