Prawo handlowe

Korzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej jest gwarancją bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w formule spółki prawa handlowego. Ta materia jest niezwykle skomplikowana, dlatego trudno sobie wyobrazić, aby przedsiębiorstwo nie podpierało się wiedzą i doświadczeniem kancelarii specjalizującej się w prawie handlowym. Soluma LEX oferuje Państwo kompleksowe wsparcie w tym zakresie – zarówno w modelu opieki doraźnej, jak stałej.

Prawo handlowe

Obsługujemy wszystkie spółki prawa handlowego

W gronie naszych Klientów znajdują się zarówno spółki jawne, jak i spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialności, akcyjne, cywilne i partnerskie, a także spółdzielnie i spółdzielnie socjalne. Duże doświadczenie, jakie nabyliśmy w ciągu wielu lat obsługi prawnej przedsiębiorstw, umożliwia nam bardzo szybkie interpretowanie obowiązujących przepisów i znajdywanie najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia interesu Klienta.

Prawo handlowe to nasza specjalizacja

Wspieramy spółki prawa handlowego na każdym etapie procesu prowadzenia działalności: począwszy od zakładania spółek, przez przekształcenia istniejących podmiotów, po postępowania upadłościowe.

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • Przygotowywanie spółek do procesu rejestracyjnego, w tym dokonywanie i modyfikowanie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Tworzenie i opiniowanie wszelkiej dokumentacji spółki: regulaminów, umów pracowniczych, kontraktów managerskich, statutów, dokumentów kadrowych etc.
  • Reprezentowanie spółek w postępowaniach sądowych,
  • Obsługę windykacji oraz dochodzenie roszczeń na rzecz spółki,
  • Tworzenie i opiniowanie umów z kontrahentami, w tym zagranicznymi,
  • Obsługę prawną posiedzeń organów spółek, w tym zarządów czy rady nadzorczej.

Mamy duże doświadczenie w mediacjach, które znajdują zastosowanie w przypadku wystąpienia sporu na linii spółka-związek zawodowy czy spółka-pracownik. Jesteśmy ekspertami od procesu zwolnień grupowych i restrukturyzacji spółek prawa handlowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Soluma LEX udzieli Państwu pomocy bez względu na oczekiwany przez Państwa zakres współpracy. Obsługujemy Klientów z całej Polski w komfortowym modelu outsourcingu prawnego.

Obsługa prawna firm