Prawo cywilne

Nie ma znaczenia, czy prowadzą Państwo biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki prawa handlowego. Każdy przedsiębiorca musi się stosować do zapisów prawa cywilnego, z którym mamy do czynienia chociażby na etapie zawierania i realizacji umów. Soluma LEX zapewni Państwu kompleksową obsługę z zakresu prawa cywilnego, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa w biznesie.

Profesjonalne doradztwo prawne

Przedsiębiorcy najczęściej mają do czynienia z prawem cywilnym w kontekście zawierania różnych umów, w tym pracowniczych, konsumenckich czy z kontrahentami. Soluma LEX oferuje Państwu pomoc w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz wprowadzania niezbędnych poprawek do umów. Na tym etapie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu 100% bezpieczeństwo i zadbać o interes Państwa biznesu, zabezpieczając go tym samym przed konsekwencjami podpisania niekorzystnego dokumentu.

Jeśli Państwa firma zawarła już pewne umowy i chce skutecznie wyegzekwować znajdujące się w nich zapisy, Soluma LEX zaoferuje Państwu fachowe doradztwo i kompleksową pomoc w dochodzeniu swoich praw. Oddelegujemy zespół specjalistów od prawa cywilnego, którzy drobiazgowo przeanalizują umowę lub umowy i znajdą najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia interesu Państwa firmy.

Soluma LEX ma również bardzo bogate doświadczenie w sprawach windykacyjnych oraz dotyczących nienależytego wykonania umowy. Jeśli sądzą Państwo, że kontrahent nie wywiązał się ze swoich obowiązków, przeanalizujemy treść umowy i przygotujemy Państwa do skutecznej konfrontacji z niesolidnym partnerem biznesowym.

Reprezentacja na etapie postępowania procesowego

Nie zawsze udaje się rozwiązać spór z kontrahentem czy współpracownikiem na drodze ugodowej. W sytuacji, gdy jedynym wyjściem jest postępowanie sądowe, Soluma LEX zaoferuje Państwu profesjonalną reprezentację zarówno przed sądem, jak i innymi instytucjami, chociażby unijnymi.

W zakresie naszych kompetencji leży m.in.:

  • Ochrona dóbr osobistych,
  • Ochrona marki,
  • Dochodzenie odszkodowań od nierzetelnych kontrahentów,
  • Prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności w postępowaniu sądowym.

Zapraszamy do kontaktu i przedstawienia sytuacji naszym specjalistom. Każdy dzień niepewności oznacza konkretne straty dla Państwa biznesu. Zespół Soluma LEX jest do Państwa dyspozycji od zaraz.

Obsługa prawna firm