Prawo budowlane i inwestycji budowlanych

Polskie prawo budowlane, pomimo wprowadzanych nowelizacji, nadal może uchodzić za wyjątkowo skomplikowane. Niejasne przepisy, które często kompletnie nie przystają do rzeczywistości, rodzą pole do popełniania bardzo kosztownych błędów. Aby ich uniknąć, mądrze jest skorzystać z profesjonalnego doradztwa prawnego. Soluma LEX oferuje Państwu pomoc z zakresu prawa budowlanego, szczególnie przydatną w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Prawo budowlane i inwestycji budowlanych

Nie tylko dla deweloperów

Wbrew pozorom z pomocy prawnej z zakresu realizacji inwestycji korzystają nie tylko konsorcja budowlane. Owszem, to one muszą szczególnie dbać o zabezpieczenie swoich interesów i spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów, jednak nasze wsparcie będzie bezcenne także dla innych podmiotów biorących udział w procesie budowlanym. Soluma LEX oferuje swoje usługi m.in.:

 • Generalnym wykonawcom,
 • Podwykonawcom,
 • Dostawcom materiałów,
 • Projektantom,
 • Inżynierom kontraktu,
 • Inspektorom nadzoru,
 • Geodetom,
 • Prywatnym inwestorom.

Naszym zadaniem jest – pisząc obrazowo – poprowadzenie Klienta za rękę i zapewnienie mu 100% bezpieczeństwa prawnego. Chodzi tutaj nie tylko o kwestie związane z przepisami budowlanymi, ale też prawem zamówień publicznych, przetargowym czy prawem cywilnym.

Szeroki zakres usług

Prawo budowlane i inne przepisy mające zastosowanie w procesie realizacji inwestycji budowlanej są naszą specjalizacją. Mamy olbrzymie doświadczenie w obsłudze inwestorów, wykonawców i podwykonawców. W ramach naszych kompetencji oferujemy m.in.:

 • Opiniowanie i tworzenie umów o roboty budowlane,
 • Prawną pomoc w procesie ubiegania się o pozwolenie budowlane czy koncesję na realizację inwestycji,
 • Kompleksową obsługę prawną wszelkich inwestycji budowlanych,
 • Reprezentowanie uczestników procesu budowlanego w sprawach sądowych, np. o wypłatę wynagrodzenia czy wyegzekwowanie kary umownej,
 • Reprezentowanie inwestorów w sporze z wykonawcą (np. domaganie się usunięcia usterek),
 • Prowadzenie negocjacji z wykonawcą, dostawcami mediów czy organami administracyjnymi,
 • Pomoc w zalegalizowaniu samowoli budowlanej,
 • Wsparcie we wszelkich procesach związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości (podział, odrolnienie etc.).

Warto pamiętać, że przepisy prawa budowlanego zostały stworzone również w celu ochrony interesów inwestorów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces realizacji inwestycji. Ich znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce jest podstawą bezpieczeństwa. Trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek zdecydował się podpisać umowę o wykonawstwo bez jej wcześniejszej analizy prawnej. Zespół Soluma LEX jest do Państwa dyspozycji.

Obsługa prawna firm