Postępowania nadzwyczajne


1. Skarga Konstytucyjna
cena od 6.150 zł + vat

2. Skarga do ETS
cena od 12.300zł + vat

3. Skarga do ETPCz
cena od 12.300zł + vat

Cenniki