Zastępstwo prawne

Zapewniamy zastępstwo prawne:

1. we wszystkich rodzajach spraw w zależności od wartości przedmiotu sprawy za każdą instancję

 • wartość przedmiotu sprawy do 1500 zł
  – cena 270 zł + vat,
 • wartość przedmiotu sprawy od 1501 zł do 5000zł
  – cena od 900 + vat,
 • wartość przedmiotu sprawy od 5001 zł do 10.000 zł
  – cena od 1800zł + vat,
 • wartość przedmiotu sprawy od 10.001 zł do 50.000 zł
  – cena od 3600zł + vat,
 • wartość przedmiotu sprawy od 50.001 zł do 200.000 zł
  – cena od 5400zł + vat,
 • wartość przedmiotu sprawy od 200.001 zł do 2.000.000 zł
  – cena od 10.800zł + vat,
 • wartość powyżej 2.000.001 zł do 5.000.000 zł
  – cena od 15.000 zł + vat,
 • wartość powyżej 5.000.000 zł
  – cena od 25.000 zł + vat,

2. udział w rozprawie
cena od 300 zł + vat za każde posiedzenie lub wizję lokalną

3. w sprawach bez ustalonej wartości przedmiotu sporu
cena d 2400zł + vat,

4. sprawy rozwodowe
(bez orzekania o winie od 1.800 zł + vat) z orzekaniem o winie od 3.000 zł + vat,

5. podział majątku, służebności
cena zgodnie z pkt 1 obliczonym według wartości prawa,

6. reprezentacja przed organami administracji
cena od 2000zł + vat,

7. reprezentacja w negocjacjach
cena zgodnie z pkt 1 według wartości negocjowanej umowy ( przy umowach o świadczenia okresowe równowartość świadczenia za 3 pełne okresy płatności),

8. prowadzenie windykacji
cena od 1/2 stawki podstawowej wyliczonej wg od 1 do 5,

9. redagowanie umowy, regulaminów itp.
cena od 300 zł + vat,

10. redagowanie oświadczeń
cena od 200 zł + vat,

11. przygotowanie dokumentów do rejestracji spółek w KRS
cena od 1200 zł + vat,

12. przygotowanie wniosków na formularzach do ksiąg wieczystych
cena od 1000 zł + vat,

13. przygotowanie pism procesowych z wyłączeniem środków zaskarżenia
cena 100 zł + vat,

14. sporządzenie zażalenia
cena od 1/2 stawki podstawowej wyliczonej wg pkt od 1 do 5,

15. redakcja apelacji
cena od 2/3 stawki podstawowej wyliczonej wg pkt od 1 do 5,

16. skarga kasacyjna
cen od 100% stawki podstawowej stawki podstawowej wyliczonej wg pkt od 1 do 5,

Cenniki