Koszty kancelaryjne

  • koszty korespondencji według stawek operatora,
  • opłaty kancelaryjne według stawek
  • koszty przejazdu 1zł za 1 km,

Cenniki